Hajja Salesjana - Jan/Feb 2016

)WLW OL [HMQ QDIX GZDU 'XQ 1D]]DUHQ &DPLOOHUL 6DOHVMDQ 0DOWL OL PLHW E· IDPD WD· TGXVLMD 3HUPH]] WD· GDQ O DUWLNOX PLNWXE PLQQ &KDUOHV 0XVFDW ZDUD LQWHUYLVWD PD· )U &KDUOHV &LQL VGE X PL‹MXE OLONRP I· VLOWLHW TRVUD I· GDZQ LO ÜDU‹LHW OL MPLVV WD· ÜDMMD 6DOHVMDQD VHMULQ QDJÜUIX DÜMDU PLQ NLHQ 'XQ 1D]]DUHQ 'DQ O DÜÜDU LO NRPXQLWD· 6DOHVMDQD I· 0DOWD SHUPH]] WDO ÜLGPD WD· )U &KDUOHV &LQL VGE THG LŸŸLG LO ÜLGPD WDJÜKD ELH[ MLWNRPSOD O SURoHVV WD· EHDWLILND]]MRQL WD· 'XQ 1D]]DUHQ &DPLOOHUL 6DOHVMDQ SURoHVV OL EHGD IO PLOO 3DSD 6DQ ÏZDQQL 3DZOX ,, )· LQWHUYLVWDPD· JD]]HWWD ORNDOL )U &KDUOHV &LQL OL KX UHVSRQVDEEOL PLOO NDZŸD WD· EHDWLILND]]MRQL WD· 'XQ 1D]]DUHQ &DPLOOHUL VSMHJD OL O NDZŸD EÜDOLVVD THG WDIIDooMD ŸHZ‹ GLIILNXOWDMLHW SDUWLNXODUL / HZZHO OL IOLPNLHQ PD· 'XQ 1D]]DUHQ &DPLOOHUL KHPP XNROO 'RQ 4XDGULR 6DOHVMDQ LHÜRU OL NHOOX O LVWHVV IDPD WD· TGXVLMD X OL EÜDO 'XQ &DPLOOHUL NLHQ XNROO MJÜDOOHP IO 8QLYHUVLWD· 3RQWLILoMD 6DOHVMDQD I· 5XPD 0LQÜDEED OL 'RQ 4DXGULR PLHW PDGZDU VHQD TDEHO 'XQ 1D]]DUHQ NLHQ LNWDU IDoOL OL WLQ‹DEDU O LQIRUPD]]MRQL PHÜWLH‹D GZDUX X JÜDOKHNN LO SURoHVV WD· 'RQ 4XDGULR QEHGD TDEHO ILOZDTW OL O SURoHVV WD· 'XQ 1D]]DUHQ ZDTD· [L IWLW OXUD )U &KDUOHV dLQL VSMHJD OL G GLIILNXOWD· O RÜUD ILO SURoHVV WD· EHDWLILND]]MRQL WD· 'XQ 1D]]DUHQ &DPLOOHUL KL OL GDQ LO SURoHVV MLEGD PLOO SDMMLŸ PLQQ IHMQ WNXQ LO SHUVXQD LQGLNDWD X JÜDOKHNN LO SURoHVV LULG MLEGD I· 0DOWD ,PPD WD· PLQ LIDNNDU OL 'XQ 1D]]DUHQ &DPLOOHUL JÜDONHPP NLHQ PDOWL X WZLHOHG I· 7DV 6OLHPD JÜDGGD NZDŸL ÜDMWX NROOKD I· 5XPD IHMQ NLHQ MJÜDOOHP IO 8QLYHUVLWD· 6DOHVMDQD +X NLHQ ML‹L ELVV 0DOWD JÜDOO YDJDQ]L X JÜDOKHNN IWLW OL [HMQ NLHQ LNXQ SDMMLŸQD *ÜDOKHNN ÜDIQD 0DOWLQ PD MDIX[ GZDU LO ÜDMMD WLHJÜX 'LQ LV VLWZD]]MRQL ZNROO WHIJÜHW LO SURoHVV WD· 'XQ 1D]]DUHQ &DPLOOHUL OXUD )U &KDUOHV &LQL TDO OL EÜDOD 6DOHVMDQL LUULGX QDÜGPX DNWDU ELH[ LNXQ KDZQ JÜDUILHQ GZDU PLQ NLHQ 'XQ 1D]]DUHQ &DPLOOHUL [· JÜDPHO X [· NLWHE +X IDNNDU OL 'XQ 1D]]DUHQ NLWHE ERVWD NRWED X GRNXPHQWL RÜUD ,G GMDUMX WLHJÜX GL‹D NLHQ ‹LH VWDPSDW ILOZDTW OL O SXQWL SULoLSDOL WDO SXEOLND]]MRQLMLHW WLHJÜX KXPD ZNROO LQGLNDWL IL NWLHE *ÜDOKHNN WULG WNRPSOL WLŸGLHG LO ÜLGPD ELH[ LO NDZŸD WD· EHDWLILND]]MRQL WD· 'XQ 1D]]DUHQ &DPLOOHUL WDTEDG ULWPX WDMMHE X WLP[L ¶O TXGGLHP 0LQ NLHQ 'XQ 1D]]DUHQ &DPLOOHUL" 'XQ 1D]]DUHQ WZLHOHG I· 7DV 6OLHPD ILW WD· 1RYHPEUX X WJÜDPPHG MXPHMQ ZDUD ILO SDUURooD WD· 6WHOOD 0DULV 0LVVLHUX ‹XŸHSSL NLHQ IRUHPDQ PDO *YHUQ IO XIILooMX WDO LOPD X IOLPNLHQ PD· PDUWX ‹DQQD LPZLHOGD 0XVFDW NLHQ MRTJÜRG ILW WULT 6DQ 9LQoHQ] NDQWXQLHUD PD· 7ULT 6DQ 1LNROD ,W WIXOLMD WD· 'XQ 1D]]DUHQ WLVWD· WJÜLG LP[LHW SDVV SDVV PDW WIXOLMD WDO RSUD 6DOHVMDQD IO LVWHVV ORNDOLWD· )LOIDWW LV 6DOHVMDQL NLHQX ZDVOX 0DOWD IO X ÜDGX W WPH[[LMD WDO LVNROD WD· 6W 3DWULFN·V PLEQLMD DSSRVWD JÜDOLKRP ELW WÜDEULN WDV 6XU )RQV 0DULMD *DOHD ILW WD· 1RYHPEUX WD· GLN LV VHQD *ÜDOKHNN 'XQ 1D]]DUHQ WZLHOHG WOHWW VQLQ ELVV ZDUD O ZDVOD WDV 6DOHVMDQL I· 0DOWD / ,VWLWXW 6DQ $OIRQVX )O WZDTTDI LO ELQL WDG 'RPXV GDN OL E· TLPD OHMQ LV 6XU )RQV NLHQ MLVVHMMDÜ O ,VWLWXW 6DQ $OIRQVX )· GDN O LVWLWXW LQIHWÜHW VNROD ŸJÜLUD EO LVNRS OL WÜDMMDU WJÜLQ X WUDZZHP LO YRND]]MRQLMLHW UHOL‹MXŸL X VDoHUGRWDOL 0LQEDUDD W WIDO OL EGHZ LPRUUX KHPP JÜDW WDJÜOLP WDO LVNROD NLHQX DooHWWDWL ZNROO [L WIDO OL NLHQX MLHNOX X MRUTGX KHPP EÜDOD LQWHUQL / HZZHO VWXGHQW LQWHUQ X O XQLNX ZLHÜHG JÜDO GLN LV VHQD NLHQ 'XQ ‹ZDQQ GH *LRUJLR ,ŸGD I· GLN O LVWHVV VHQD L H O IRVW O LVWXGHQWL HVWHUQL GDÜDO XNROO LW WIDMMHO 1D]]DUHQX &DPLOOHUL OL GDN LŸ ŸPLHQ NHOOX LO VHQD / DUWLNOX MNRPSOL IO HGL]]MRQL OL MPLVV 'XQ 1D]]DUHQR &DPLOOHUL VGE musbie˙ Salesjan imdawwal:

RkJQdWJsaXNoZXIy NjMwMzI3