Hajja Salesjana - Jan/Feb 2016

*ÜHŸLHŸ TDUUHMMD WD· ÐDMMD 6DOHVMDQD O JÜDGKD NHPP EGLHW ŸŸHUQDT IXT O RUL]]RQW WD· ÜDMMLWQD X TXGGLHPQD JÜDQGQD [KXU PLVWXUD ILo oSDU WDŸ ŸPLHQ OL GZDUKRP JÜDO LVVD JÜDGQD PD QDIX [HMQ ,O IDWW OL PD QDIX[ [·KHPP OHVW JÜDOLQD VSLVV LTDQTDO I· ERVWD PLQQD VHQV WD· DSSUHQVMRQL ILOZDTW OL PLOO EDQGD O RÜUD GDQ ML[SUXQD OLO [L ZÜXG VDELH[ MLPEXWWDZ ¶O TXGGLHP DNNRVW WD· NROOR[ X MJÜL[X O ÜDMMD OL $OOD WDKRP E· PRG VÜLÜ )LO YDQ‹HOX WLHJÜX 6DQ ÏZDQQ LIDNNDUQD OL ÏHVX· .ULVWX ‹LH ELH[ MDJÜWLQD O ÜDMMD X ÜDMMD ELO NRWUD X PKX[ ELO TDWUD *ÜDOGDTVWDQW TDEHO PD QÜDOOX O ELŸD· X O DQVMHWD· MHJÜHOEXQD HMMHZ QLPPDUNDZ I· PRÜÜQD LU UHDOWD· OL JÜDONHPP PD QDIX[ [· KHPP OHVW JÜDOLQD ILO IXWXU QDIX IO LGHMQ VHWJÜDQD WD· 0LQ TLHJÜHG LO IXWXU 0HOD HMMHZ QJÜL[X MXP E· MXP EO DÜMDU PRG OL QLVWJÜX (MMD QLUVLVWX VDELH[ LQ[HUUGX Ÿ ŸULHUDÜ WDO SDoL WDO LPÜDEED WDU ULNRQoLOMD]]MRQL WDO JÜDTGD WDO XQLWD· WDO IWHKLP WDG GMDORJX X WDO ÜQLHQD NXOO IHMQ LQNXQX 0LQIORN QLVÜWX G GODP VRoMDOL WD· PDGZDUQD HMMHZ QL[JÜHOX [HPJÜD ELO PRG OL QJÜL[X X Q‹LEX UXÜQD (MMD QNXQX SHUVXQL OL Q[HUUGX O IZLHÜD WD· .ULVWX ELOOL QZDVVOX NXOOLPNLHQ LO ILGL LW WDPD X O LPÜDEED $NWDU PLOOL QRTJÜRGX QLVWHQQHZ LO ELGOD ‹HMMD PLQQ EDUUD OL ERVWD GUDEL MLQVDE PJÜREEL WDÜW LW WRTRO WDO EXURNUD]LMD JÜDŸŸLHQD ÜDOOL NXOO ZLHÜHG X ZDÜGD PLQQD LNXQ LO NDWDOLVW X O NDZŸD WD· ELGOD SRŸLWWLYD ELOOL O HZZHO QDÜGPX IXTQD QIXVQD VDELH[ LQNXQX ILO SDoL PDJÜQD QIXVQD X PD· PLQ DÜQD 0HWD QDVOX JÜDO GLQ O DWWLWXGQL LPEDJÜDG LQNXQX QLVWJÜX E· GHWHUPLQD]]MRQL QLP[X ¶O TXGGLHP E· PRÜÜ DNWDU oDU X E· TDOE DNWDU NRPSDVVMRQHYROL OHVWKD OL 0,1)/2. 1,6Ð78 ' '/$0 62d-$/, 7$· 0$':$51$ (--(: 1,;*Ð(/8 ;(0*Ð$ %,/ 02' /, 1*Ð,;8 8 1Ï,%8 58Ð1$ ,PEHUNLQ GDZN O L MœLEX O SDhL & % * 5 0 3 + " - WJÜLQ OLO RÜUDMQ /DGDUED QDJÜPOX GDQ XPLOPHQW ‹HQHURŸDPHQW X EOD GLVNULPLQD]]MRQL OHVWL OL QDÜIUX X PD QŸRPPX[ ZH‹JÜDW I·TDOEQD PLQIORN QLVVDNNUX ILO ÜDEV WDU UDEEMD WDO YHQGLND]]MRQL X WDO YHQGHWWD LQVDÜÜX O JÜDTGD WDJÜQD PDO RÜUDMQ OL QLEGHZ LQTLVX PKX[ LNWDU EÜDOD VWUDQ‹LHUL LŸGD EÜDOD VÜDE WDJÜQD ILO PL[MD WDJÜQD KDZQ IO DUW EOD PD QDJÜWX ND] WD· WZHPPLQKRP WDO NXOXU O RUL‹LQL X O HGXND]]MRQL WDJÜKRP +XZD PLOO LPÜDEED OL QDTVPX EHMQLHWQD OL QLQJÜDUIX E· GL[[LSOL WD· YHUX WD· ÏHVX· .ULVWX OL JÜDQGX MNXQ O JÜDMQ DÜÜDULMD X O ELGX WDO LPÜDEED ELO IDWWL OL JÜDQGQD QDTVPX KDZQ X LVVD .LI QLVWJÜX QXUX O ILGL WDJÜQD ILK MHNN PD QVHUYXK[ X PD QÜREEXK[ I· GDZN PDGZDUQD" )LGL EOD D]]MRQL KL EOD VHQV *ÜDOGDTVWDQW UHOD]]MRQL PD· $OOD KL DVVROXWDPHQW PHÜWLH‹D VDELH[ WJÜLQQD QLETJÜX IXT LO PRJÜGLMD ZLHTID X GHMTD TDOE LG GLQMD VWRUEMXŸD LPÜDZZGD X PLWOXID WDJÜQD OOXP OL WLSSURYD WWHOOLIQD PLQQ GDN OL WDVVHZ MJÜRGG /L QNXQX ILO SDoL PDJÜQD QIXVQD OL QNXQX ILO SDoL PDO RÜUDMQ X OL QNXQX ILO SDoL PD· $OOD (MMD QDJÜPOX KLOLWQD VDELH[ PDWXO O LQNXQX VWUXPHQWL WD· SDoL X QLIWDNUX [· NLHQ TDO LO 3ULQoHS WDO 3DoL IXT O *ÜROMD WDO %HDWLWXGQLMLHW ¶O IXT PLQQ VHQD LOX ´,PEHUNLHQ GDZN OL M‹LEX O SDoL JÜD[ KXPD MLVVHMÜX ZOLHG $OODµ &I 0W -DOOD GDQ LNXQ PLQQX JÜDOLQD ONROO X MDOOD O 0XOHM LEHULNQD ONROO KHNN NLI QLUVLVWX ELH[ QDIIDooDZ GLQ O LVILGD LPVDÜÜD PLOO ÜQLHQD GHMMLHPD WLHJÜX X PJÜHMMXQD PLOO LQWHUoHVVMRQL PDWHUQD X NRQWLQZD WDO ,PTDGGVD 2PPQD 0DULMD LV 6XOWDQD WDO 3DoL (MMHZ WODTQD EOD ELŸD· LQWHUUTX ¶O TXGGLHP )R 6ANDRO &AMILLERI SDB

RkJQdWJsaXNoZXIy NjMwMzI3